Ana Sayfa
Onur Kurulu
Danışma Kurulu
Yürütme Kurulu
Bilim Kurulu
Kongreye Davet
Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Kongre Sekreteryası
Özet Gönderme ve Yazım Kuralları
Kayıt Bilgileri
Kongre Programı
Konaklama ve Ulaşım
Kabul Edilen Bildiriler
İletişim
Sponsorlar
 
Kongre Danışma Kurulu
Dr. M. Emin ZARARSIZ  :MEB Müsteşarı   
Ömer BALIBEY  :MEB Öğretmen Yet. ve Geliştirme Gn.Md.
Prof.Dr. Adnan BAKİ     :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa SAFRAN  :Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. Cemil ÖZTÜRK :Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. Hayati AKYOL  :Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Dursun DİLEK  :Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

VI.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 3-5 Ekim 2013 Trabzon