Ana Sayfa
Onur Kurulu
Danışma Kurulu
Yürütme Kurulu
Bilim Kurulu
Kongreye Davet
Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Kongre Sekreteryası
Özet Gönderme ve Yazım Kuralları
Kayıt Bilgileri
Kongre Programı
Konaklama ve Ulaşım
Kabul Edilen Bildiriler
İletişim
Sponsorlar
 
Bildiri Yazım Kuralları- Özet Metin

Bildiri özetleri 150-300 kelime arasında olmalı; problem durumu, amaç,yöntem, sonuç, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.

 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
  Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
  Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum:
  12 punto ortada.
 • Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,0 (tek) satır aralığı

 

Bildiri Yazım Kuralları- Tam Metin

Bildiri tam metin yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

 • Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, tartışma, sonuç, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.
 • Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.
 • Yayımlanacak bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve/veya başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
  Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
  Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.
  Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
  Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
  Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,0 (tek) satır aralığıyla.
  Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 5th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.

AÇIKLAMA: Bildiri tam metni yukarıdaki özellikler doğrultusunda 10 sayfayı geçmemelidir (kaynakça ve giriş dahil).

İlgili Alanlar

Bildiri Metninin Gönderileceği E-posta Adresi

Türkçe Eğitimi

usbek6.turkce@gmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

usbek6.edebiyat@gmail.com

Coğrafya Eğitimi usbek6.cografya@gmail.com

Tarih Eğitimi

usbek6.tarihegitimi@gmail.com

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi usbek6.dinkulturu@gmail.com

Felsefe Eğitimi

usbek6.felsefe@gmail.com

Sosyal Bilgiler Eğitimi usbek6.sosyalbilgiler@gmail.com

Hayat Bilgisi Eğitimi

usbek6.hayatbilgisi@gmail.com

Psikoloji Eğitimi usbek6.psikoloji@gmail.com

Sosyoloji Eğitim

usbek6.sosyoloji@gmail.com

Eğitim Bilimleri

usbek6.egitim@gmail.com

Okul Öncesi Eğitimi usbek6.okuloncesi@gmail.com
Güzel Sanatlar Eğitimi usbek6.guzelsanatlar@gmail.com
Siyaset ve Hukuk Eğitimi usbek6.hukuk@gmail.com
İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi usbek6.iktisadiidariegitim@gmail.com

Yabancı Diller Eğitimi

usbek6.yabancidiller@gmail.com


VI.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 3-5 Ekim 2013 Trabzon