Ana Sayfa
Onur Kurulu
Danışma Kurulu
Yürütme Kurulu
Bilim Kurulu
Kongreye Davet
Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Kongre Sekreteryası
Özet Gönderme ve Yazım Kuralları
Kayıt Bilgileri
Kongre Programı
Konaklama ve Ulaşım
Kabul Edilen Bildiriler
İletişim
Sponsorlar
 
Kongre Konuları
Genel başlıklar
• Önümüzdeki Bin Yilda Sosyal Bilimlerin Geleceği ve Türkiye'nin Bu Alandaki Vizyon ve Misyonu
• Yeni Bin Yilda Değerler, Meydan Okumalar ve Sosyal Bilimler Eğitimi.
• Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler Eğitimi ve İşlevi
• Sosyal Bilimlerde Yeni Kavramlar, Yaklaşımlar ve Tartışmalar
• Sosyal Bilimler için Fırsatlar ve Tehditler
• Sosyal Bilimler ve Medya
• Dünyada ve Türkiye'de Çok Kültürlülük ve Sosyal Bilimlerin Bu Alandaki Yeri.
• Sosyal Bilimler Açısından Terör, Şiddet ve İdeolojik Anlayışlar
• Sosyal Bilimler ve Yönetim İlişkisi
• Sosyal Bilimler ve Teoloji İlişkileri
• Teknolojik Gelişmeler, Sosyal Sorumluluklar ve Sosyal Bilimler ilişkisi
• Politika ve Sosyal Bilimler
• Kültür ve Eğitim
• Sosyal Bilimler ve Sanat
Alanlar

• Coğrafya Eğitimi
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
• Eğitim Bilimleri
• Felsefe Eğitimi
• Güzel Sanatlar Eğitimi
• Hayat Bilgisi Eğitimi
• Halk Bilimi Eğitimi
• Siyaset ve Hukuk Eğitimi
• İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi
• İletişim Eğitimi
• Psikoloji Eğitimi
• Sosyal Bilgiler Eğitimi
• Sosyoloji Eğitimi
• Okul Öncesi Eğitimi
• Tarih Egitimi
• Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
• Türkçe Eğitimi
• Yabancı Diller Eğitimi

 

 


VI.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 3-5 Ekim 2013 Trabzon